CO NABÍZÍME?

PROPERTY MANAGEMENT

Optimalizace procesů správy nemovitostí
Komunikace s nájemci a dodavateli
Nastavení kontrolních systémů dodavatelů
Vyúčtování provozních nákladů
Komunikace se státními orgány a institucemi
Vypracování CAPEX,OPEX plánů a budgetů

ADMINISTRATIVA

Evidence smluvní dokumentace
Reporting
Zpracování faktur včetně provádění úhrad
Řízení cash - flow

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Koordinace stavebních úprav nájemních prostor a rozšíření nemovitostí
Komunikace s projektanty, státními orgány, institucemi a místní samosprávou
Zajištění výběrových řízení dodavatelů
Vyhodnocení cenových nabídek

PORADENSTVÍ PŘI PRODEJI, NÁKUPU A PRONÁJMU

Pomoc s výběrem vhodných nájemců i jedinečné know-how
pro rozhodování o investicích
Komplexní realitní služby v oblasti komerčních nemovitostí
Vyhledání investic do komerčních realit
Koordinační práce a poradenství při nákupu, slučování i prodeji